35x45 sau 45x35?

De multe ori suntem întrebaţi, dacă la comandarea cilindrilor este totuna dacă dimensiunea este de 35x45 sau de 45x35? În fond, este totuna. Fabricanţii şi specialiştii, la indicarea dimensiunii cilindrilor, de obicei pun în faţă capătul mai scurt, adică pe ambalaj vor apărea indicaţiile 35x45 sau 35/45.

În care direcţie stă rotorul? Multă lume aşa consideră, că prin stabilirea ordinii capetelor, definesc, de asemenea, şi direcţia în care stă rotorul, în poziţia fără cheie. Însă acest lucru nu este aşa. La fiecare fabricant, diferă poziţionarea rotorului faţă de dimensiunile capetelor cilindrului. Cel mai des, dacă privim cilindrul din lateral, rotorul este ieşit spre mine, şi atunci capătul mai lung este spre dreapta. Însă, este bine de ştiut, că la încuietoarele uzuale din zilele noastre, poziţia rotorului nu prezintă importanţă din punctul de vedere al utilităţii şi al montabilităţii, pentru că prin execuţia lor, acceptă orie poziţie a rotorului.

La încuietoarele mai vechi, se poate întâmpla ca  poziţia rotorului să aibă importanţă, în asemenea cazuri, vă rugă să indicaţi, în ce direcţie să fie ridicată.

Creare magazin online